CHEM2202 - Chemical Structure & Reactivity I-csri

Australian National University ; CHEM2202 - Chemical Structure & Reactivity I-csri

4 Item(s)

Organic Chemistry

Jonathan Clayden

ISBN : 9780199270293

Inorganic Chemistry

Mark Weller

ISBN : 9780199641826

Organic Chemistry 2e + Inorganic Chemistry 6e

Clayden et al + Weller et al

ISBN : 9780190023911

SOS OF COLLEGE CHEMISTRY 10E

Jerome L. Rosenberg; Lawrence M. Epstein; Peter J. Krieger

ISBN : 9780071810821